Slider

Zajęcia specjalistyczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej Auxilium,
które realizujemy w ramach zajęć rewalidacyjnych i zajęć dodatkowych

 

 
 • EEG Biofeedback

 • logoterapia

 • arteterapia

 • bajkoterapia

 • muzykoterapia

 • sylwoterapia

 • choreoterapia

 • sensoplastyka

 


 
 • terapia ręki

 • dogoterapia

 • rehabilitacja:

   - masaże

   - fizykoterapia

   - kinezyterapia

 • trening asertywności

 • TZA

 • TUS

 • psychoterapia poznawczo-behawioralna

 • zajęcia ruchowe:

   - basen

   - break dance

   - treningi piłki nożnej

 • Integracja sensoryczna – od września 2019 roku

 

Wykorzystujemy takie metody jak m.in:

 • relaksacji

 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 • kinezjologii edukacyjnej Dennisona

 • Metody Dobrego Startu

 • 18 struktur wyrazowych

 • Dyna-Lingua M.S.

 • Aktywności Knillów

 • pedagogiki zabawy – Klanza