Slider

dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta


EDUKACJA

1997 - 2001

Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul Dewajtis 5, Instytut Psychologii (w czerwcu 2001 roku uzyskany tytuł mgr psychologii ogólnej)

1995 - 2000

Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Wydział Teologii (w czerwcu 2000 roku uzyskany tytuł mgr teologii ogólnej)

PRAKTYKA ZAWODOWA

od 01.01.2008

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka w Bielawie, ul. Piastowska 33 (placówka oświatowa - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pełni nadzór pedagogiczny)

od 01.05.2005

Praktyka prywatna - Gabinet Psychologiczny (psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych; kształcenie ustawiczne dorosłych, konsultacje, porady; interwencje kryzysowe, poradnie psychologiczno - pedagogiczne; doradztwo zawodowe)

01.09.2005 - 01.02.2007

Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

od stycznia 2005

Współpraca z Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, wydział rodzinny
i nieletnich (powoływanie na biegłego psychologa w sprawach małoletnich ofiar przemocy; szkolenie dla kuratorów zawodowych i społecznych)

01.10.2002 - 10.06.2004

Dom Dziecka w Bystrzycy Górnej - na stanowisku psychologa (nadal pozostajemy w kontakcie: konsultacje ofiar przemocy; interwencje kryzysowe)

od 01.09.2003

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 20- stanowisko psychologa - współpraca z OPS

od 01.09.2002

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dzierżoniowie, Filia
w Bielawie (Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego)

01.09.2000 - 31.08.2002

Młodzieżowy Ośrodek Młodzieżowy w Warszawie,
ul. Barska 4 - stanowisko psychologa

01.09.2000 - 31.08.2002

Szkoła Podstawowa nr 206 w Warszawie, ul. Bartnicza 2
- psycholog szkolny


DODATKOWE KWALIFIKACJE, KURSY

2014-2018

Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej CBT-EDU w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 74

2011

Przedłużona ekspozycja w terapii pacjentów z PTSD

25-28.11.2010

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego "Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna metodą przedłużonej ekspozycji"

XI 2009 - IX 2010

Studium z zakresu opiniowania sądowo - psychologicznego - Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, ul. Mazowiecka 12

Kwiecień 2009

Szkolenie Trudności matematyczne uczniów z dysleksją

Kwiecień 2009

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy rozwojowej
z użyciem Baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich

2009 kwiecień - maj 2009

Szkolenie p.t.: inicjowanie, planowanie i zarządzanie projektami.

28 kwietnia 2009

Szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnej diagnozy dysleksji rozwojowej.

Od marca 2009

Współpraca z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Dzierżoniowskiej

29-30 listopad 2008

Szkolenie "Podstawy szybkiego czytania oraz mnemotechnik z elementami autoprezentacji i treningu antystresowego".

6-8 listopad 2008

Szkolenie zorganizowane przez AMICUS "Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem"

od 8 maja

Biegły sądowy w zakresie psychologii - zaprzysiężenie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

styczeń 2008 - marzec 2008

Kurs dla psychologów - biegłych sądowych zorganizowany
przez Stowarzyszenie Biegłych Psychologów w Polsce, Kraków,
ul. Bobrowskiego 11

od stycznia 2006

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia "Dzieciom Ziemi Świdnickiej"

dn. 05.07.2005

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

01.09.2006

Rozpoczęcie awansu na nauczyciela dyplomowanego

1.V.2005

Ukończenie Studium Pedagogizacji na UKSW w Warszawie

04.2005

Ukończenie szkolenie "Wprowadzenie do terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie" nagroda Burmistrza - Wiktor 2004 r.

06.2004

Ukończenie szkolenia "Diagnoza i interwencja na rzecz dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny"

Styczeń 2003 - maj 2005

Trening Zastępowania AgresjiART. (A. Goldsteina) - Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie,
ul. Polna 42a.

Wrzesień 2001 - czerwiec 2003

Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod
i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie

Wrzesień - grudzień 2001

Warsztaty asertywności

1996 - 2002

Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Aktywnego Dziecka TRAD SZANSA w Warszawie, ul. Korotyńskiego 13.

04.12.1998 r. - 01.04.2000

Program podstawowego szkolenia w zakresie udzielania indywidualnej pomocy psychologicznej"

Anna Salij Szyszka Dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta

Jacek Szyszka Fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Aurelia Gałuszka Pracownik administracji

Iwona Szumilas Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Skowron Nauczyciel W-f

Grzegorz Adamski Nauczyciel języka polskiego

Elwira Kłosowicz Nauczyciel biologii, chemii

Ewa Głowacka-Żuk Nauczyciel fizyki

Piotr Selwesiuk Nauczyciel muzyki

Ewelina Rączka Nauczyciel języka angielskiego

Ewelina Winiarska Nauczyciel języka angielskiego

Dominika Kuriata Nauczyciel historii

Agata Gromek Nauczyciel geografii

Danuta Skiba Nauczyciel religii

Iwona Weigelt Nauczyciel techniki, edukacji dla bezpieczeństwa

Grzegorz Gniwecki Break Dance

Sylwia Szpak Logopeda/Pedagog

Malwina Olbert Logopeda

Magdalena Sopiarz Biofeedback

Erwin Piwowarczyk Terapeuta / Kierowca

Marta Troczyńska Integracja sensoryczna

Anna Ząbek Jurgowiak Pomoc nauczyciela

Katarzyna Bagińska Pomoc nauczyciela

Edyta Maciejewska Pomoc nauczyciela