Slider
jako cel szkoły stawiamy na:
 • udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym dla całej rodziny miejscu
 • intensywną pracę terapeutyczną, edukację i przystosowanie dzieci do życia w społeczeństwie, dbanie o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów

Oferujemy: 
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz realizację ramowego programu nauczania
 • wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w pomocy dzieciom z różnorodnymi niepełnosprawnościami
 • dostosowanie realizacji programu i metod nauczania do indywidualnych możliwości dziecka
 • kameralne grupy 4-5 osobowe
 • bezpłatną terapię pedagogiczną, psychologiczną, logoterapię, rehabilitację i fizykoterapię, dogoterapię, zajęcia ruchowe, grupy terapeutyczne
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
 • wycieczki integracyjne, edukacyjne i imprezy okolicznościowe
 • zajęcia na basenie z trenerem pływania pedagogiem specjalnym
 • konsultacje dla rodziców
 • możliwość korzystania ze świetlicy, grup wsparcia, szkoleń i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • szeroka rehabilitacja w zakresie wad rozwojowych ruchowych, korekcji wad postawy, stymulacji koordynacji wzrokowo-ruchowej i integracji sensorycznej
 • katering obiadowy


Dysponujemy lokalem o powierzchni 310 m2 (przestrzenny hol-świetlica, gabinety terapeutyczne, gabinety rehabilitacji i fizykoterapii, mini ściankę wspinaczkową, toalety dla niepełnosprawnych). Dodatkowo na zajęcia ruchowe grupowe jest zarezerwowana sala w Art Inkubatorze.POBIERZ WNIOSEK