Slider

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny


Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na wydziale fizjoterapii – uzyskany tytuł magistra fizjoterapii w 2007 roku. Wcześniej ukończone studia licencjackie fizjoterapii w Instytucie Medycznym Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Praktyka w wielu placówkach klinicznych i szpitalach.


Od 2009 pracuję z najmłodszymi pacjentami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci w wieku 0-7 lat)


Cennym doświadczeniem było prowadzenie zajęć w przedszkolach i opieka fizjoterapeutyczna zawodników klubu siatkarskiego Bielawianka (4 sezony) w kategoriach wiekowych od młodzików, kadetów przez juniorów, kończąc na seniorach – druga liga.


Dodatkowym wsparciem są ukończone kursy i certyfikaty.


Kolejnym etapem rozwoju zawodowego naturalnie wynikającego z naszej pracy z dziećmi jest założenie "auxilium" szkoły podstawowej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego którą prowadzimy wraz z  małżonką.

Daje to nam możliwość dalszego wspomagania rozwoju i nauki  dzieci już w wieku szkolnym.

Moją rolą w prowadzeniu dzieci jest kontrola i stymulacja prawidłowego rozwoju ruchowego, korekcja i kompensacja dysfunkcji ruchowych, korekcja wad postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, integracja sensoryczna.

Anna Salij Szyszka Dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta

Jacek Szyszka Fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Anna Paczyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Paulina Gliwińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Renata Kamińska Dogoterapeutka

Anna Szyszka Fizjoterapeuta, specjalista ds. sprzętu medycznego

Aurelia Gałuszka Pracownik administracji

Anna Borowska Nauczyciel języka angielska, oligofrenopedagog

Renata Sokolińska Logopeda, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominika Kuriata Nauczyciel historii oraz WOS-u, oligofrenopedagog

Ewa Jasion Nauczyciel matematyki i informatyki

Ewa Reformat Nauczyciel biologii, chemi oraz fizyki

Iwona Weigelt Nauczyciel plastyki, techniki

Izabela Wleklińska Nauczyciel muzyki , nauczyciel - bibliotekarz

Krystyna Sochalska Nauczyciel języka polskiego

Paulina Taraszkiewicz Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog