Slider

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Studia podyplomowe w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Ukończone studia magisterskie Pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu kierunek terapia zajęciowa.

Studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Pedagogika Specjalna kierunek Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo.

Dzięki ukończonym kierunkom dodatkowych kursów w pracy z dziećmi wykorzystuje  metodę aktywnego słuchania muzyki wg Bartii Straus, kinezjologię edukacyjną, terapię sztuką w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, choreoterapii jako alternatywnej metody integracji, arteterapię metodą KORART.

Anna Salij Szyszka Dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta

Jacek Szyszka Fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Anna Paczyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Marta Suchecka - Ćmak Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamila Hajduk Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Renata Kamińska Dogoterapeutka

Anna Szyszka Fizjoterapeuta, specjalista ds. sprzętu medycznego

Aurelia Gałuszka Pracownik administracji

Anna Szymczak Pedagog, logopeda

Renata Sokolińska Logopeda, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Rogalska Nauczyciel w-f-u, pedagog specjalny, trener pływania