Slider

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Studia podyplomowe w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze w zakresie Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Ukończone studia magisterskie Pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu kierunek terapia zajęciowa.

Studia licencjackie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Pedagogika Specjalna kierunek Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo.

Dzięki ukończonym kierunkom dodatkowych kursów w pracy z dziećmi wykorzystuje  metodę aktywnego słuchania muzyki wg Bartii Straus, kinezjologię edukacyjną, terapię sztuką w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, choreoterapii jako alternatywnej metody integracji, arteterapię metodą KORART.

Anna Salij Szyszka Dyrektor Auxilium, NPPP, psycholog, psychoterapeuta

Jacek Szyszka Fizjoterapeuta, terapeuta manualny

Anna Paczyńska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Paulina Gliwińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

Renata Kamińska Dogoterapeutka

Anna Szyszka Fizjoterapeuta, specjalista ds. sprzętu medycznego

Aurelia Gałuszka Pracownik administracji

Anna Borowska Nauczyciel języka angielska, oligofrenopedagog

Renata Sokolińska Logopeda, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dominika Kuriata Nauczyciel historii oraz WOS-u, oligofrenopedagog

Ewa Jasion Nauczyciel matematyki i informatyki

Ewa Reformat Nauczyciel biologii, chemi oraz fizyki

Iwona Weigelt Nauczyciel plastyki, techniki

Izabela Wleklińska Nauczyciel muzyki , nauczyciel - bibliotekarz

Krystyna Sochalska Nauczyciel języka polskiego

Paulina Taraszkiewicz Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog